Akademik Atamalar (Ankara Üniversitesi   04-06-2002)

Bahar Dinç, 19 Mart 2001 tarihinde ‚ankırı Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Entomoloji ve Koruma Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Eczacılık Fakültesi Eczacılık Mes. Bil. B. Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. H. Sinan Süzen, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Eczacılık Fakültesi Eczacılık Mes. Bil. B. Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Yalçın Duydu, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Eczacılık Fakültesi Eczacılık Mes. Bil. B. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı'ndan Araş. Gör. Canan Kuş, 16 Mart 2001 tarihinde Yrd. Doç. kadrosuna atandı.

Eczacılık Fakültesi Eczacılık Mes. Bil. B. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı'ndan Araş. Gör. Oya Bozdağ, 16 Mart 2001 tarihinde Yrd. Doç. kadrosuna atandı.

Eczacılık Fakültesi Eczacılık Mes. Bil. B. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı'ndan Araş. Gör. Özlem Temiz Arpacı, 16 Mart 2001 tarihinde Yrd. Doç. kadrosuna atandı.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'ndan Doç. izzet Öztoprak, 20 Mart 2001 tarihinde Profesör kadrosuna atandı.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Eski Türk Dili Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. ünal Kaya, 27 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Hayriye Erbaş, 27 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Abdülkadir Gürer, 27 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Ed. B. ingiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Ufuk Ege, 27 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Ed. B. Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Dursun Zengin, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji San. Tar. Böl. Protohistorya Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Tayfun Yıldırım, 27 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Melike Kaplan, 27 Mart 2001 tarihinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Etnoloji Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Timur Gültekin, 27 Mart 2001 tarihinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Fiziki Antropoloji Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hek. Bil. B. Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı'ndan Araş. Gör. Bengi Öztaş, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hek. Bil. B. Diş Hastalıkları Tedavisi Anabilim Dalı'ndan Araş. Gör. Perihan Özyurt, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hek. Bil. B. Ağız Diş ‚ene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Araş. Gör. Cahit üçok, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hek. Bil. B. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'ndan Araş. Gör. M. Kemal ünsal, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hek. Bil. B. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'ndan Araş. Gör. Pelin Özkan, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hek. Bil. B. Diş Hastalıkları Tedavisi Anabilim Dalı'ndan Araş. Gör. Engin Ersöz, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hek. Bil. B. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'ndan Araş. Gör. S. Hakan Terzioğlu, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yön. Tef. Plan. ve Eko. Anabilim Dalı Araş. Gör. Fevziye Kocayiğit, 13 Mart 2001 tarihinde Öğretim Görevlisi kadrosuna atandı.

Göksu Gözen, 26 Mart 2001 tarihinde Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Nuray Taştan, 20 Mart 2001 tarihinde Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Fen Fakültesi Fizik Bölümü Yüksek Enerji Plazma Fiziği Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Orhan ‚akır, 27 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Şemsa Kantaroğlu, 15 Mart 2001 tarihinde Fen Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Ümit Ergun, 15 Mart 2001 tarihinde Fen Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Akif Sesli, 15 Mart 2001 tarihinde Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Termodinamik ve Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Murat Şahin, 27 Mart 2001 tarihinde Fen Fakültesi Matematik-Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Nur Koçberber, 20 Mart 2001 tarihinde Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Molekülerbiyoloji Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Serap Durkut, 20 Mart 2001 tarihinde Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Hamdi Dağıstanlı, 22 Mart 2001 tarihinde Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Elif Kutdemir, 20 Mart 2001 tarihinde Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Genel Astronomi Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Okan ‚amursay, 20 Mart 2001 tarihinde Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği Nükleer Fizik Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Gonca Göcen, 20 Mart 2001 tarihinde Fen Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Demet Derya Yamaner, 20 Mart 2001 tarihinde Fen Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Usul ve icra-iflas Hukuku Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Haluk Konuralp, 14 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. ismail Kırca, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Mustafa Serdar Özbek, 1 Mart 2001 tarihinde Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Usul ve icra iflas Hukuku Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Cenk Akil, 27 Mart 2001 tarihinde Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Usul ve icra iflas Hukuku Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

ilahiyat Fakültesi islam Tar. Sanat. Bl. islam Tarihi Bilim Dalı'ndan Araş. Gör. Seyfettin Erşahin, 27 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

ilahiyat Fakültesi Temel islam Bilim. Bl. Hadis Bilim Dalı'ndan Araş. Gör. Bünyamin Erul, 27 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Selçuk Erincik, 28 Mart 2001 tarihinde ilahiyat Fakültesi Felsefe Din Bil. Böl. ilkçağ Felsefesi Tarihi Bilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Şenol Korkut, 28 Mart 2001 tarihinde ilahiyat Fakültesi Felsefe Din Bil. Böl. islam Felsefesi Tarihi Bilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Vahit Göktaş, 28 Mart 2001 tarihinde ilahiyat Fakültesi Temel islam Bilim. Böl. Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Mehmet Kalaycı, 23 Mart 2001 tarihinde ilahiyat Fakültesi Temel islam Bilim. Böl. Klasik islam Mezhepleri Bilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

iletişim Fakültesi Radyo TV. ve Sinema B. iletişim Bilimleri Anabilim Dalı'ndan Öğr. Gör. Dilek Beybin Özkan, 12 Mart 2001 tarihinde Yrd. Doç. kadrosuna atandı.

iletişim Fakültesi Radyo TV. ve Sinema B. Sinema Anabilim Dalı'ndan Öğr. Gör. S. Ruken Öztürk, 12 Mart 2001 tarihinde Yrd. Doç. kadrosuna atandı.

iletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Basın Yayın Tekniği Anabilim Dalı'ndan Öğr. Gör. Mehmet Yüksel, 12 Mart 2001 tarihinde Yrd. Doç. kadrosuna atandı.

Hasan Çeliktaş, 22 Mart 2001 tarihinde iletişim Fakültesi Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Engin Sarı, 22 Mart 2001 tarihinde iletişim Fakültesi Radyo TV. ve Sinema Bölümü iletişim Bilimleri Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Burcu S. Tarımcıoğlu, 22 Mart 2001 tarihinde iletişim Fakültesi Radyo TV. ve Sinema Bölümü Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bl. Sağlık Eğitimi Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Birgül Piyal, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Marmara üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi'nden Yrd. Doç. Ruhi Selçuk Tabak, 21 Mart 2001 tarihinde Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü Sağlık Eğitimi Anabilim Dalı Yrd. Doç. kadrosuna atandı.

Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Teknolojileri Anabilim Dalı'ndan Uzman Mehmet Kurt, 13 Mart 2001 tarihinde Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bl. Sağlık Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. kadrosuna atandı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi işletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı'ndan Öğr. Gör. Erkan Uysal, 12 Mart 2001 tarihinde Yrd. Doç. kadrosuna atandı.

Şenay Gökbayrak, 12 Mart 2001 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi ‚alışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümü iş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Hülya Coştan, 19 Mart 2001 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi işletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Devrim Aydın, 19 Mart 2001 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Yiğit Karahanoğulları, 19 Mart 2001 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Teorisi Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Levent Şahin, 19 Mart 2001 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat Bölümü iktisadi Gelişme Uluslararası iktisat Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bil. Böl. Anesteziyoloji Anabilim Dalı'ndan Doç. A. Necati ‚anakçı, 27 Mart 2001 tarihinde Profesör kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bil. Böl. Anesteziyoloji Anabilim Dalı'ndan Doç. ‚iğdem Evren, 27 Mart 2001 tarihinde Profesör kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Böl. Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan Doç. Berkten Berkalp, 20 Mart 2001 tarihinde Profesör kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bil. Böl. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan Doç. ilkkan Dünder, 20 Mart 2001 tarihinde Profesör kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bil. Böl. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan Doç. M. Hakan Şatıroğlu, 27 Mart 2001 tarihinde Profesör kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bil. Böl. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'ndan Doç. A. Mehmet Demirtaş, 27 Mart 2001 tarihinde Profesör kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilim. Böl. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Doç. Mehmet Kıyan, 27 Mart 2001 tarihinde Profesör kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Öğr. Gör. ülgen Hatice Okyayuz, 27 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Böl. ‚ocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Öğr. Gör. Betül Ulukol, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Böl. iç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Gökhan Nergizoğlu, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bil. Böl. Anesteziyoloji Anabilim Dalı'ndan Uzman Necmettin ünal, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilim. Böl. Fizyoloji Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Hakan Fıçıcılar, 27 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Hastaneler Baş Müdürlüğü'nden Tabip Belgin Can, 20 Mart 2001 tarihinde Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilim. Böl. Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bil. Böl. Anesteziyoloji Anabilim Dalı'ndan Uzman Dilek Yörükoğlu, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bil. Böl. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Uzman Ahmet Kaan Gündüz, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bil. Böl. Anesteziyoloji Anabilim Dalı'ndan Uzman Yeşim Ateş, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilim. Böl. Fizyoloji Anabilim Dalı'ndan Öğr. Gör. Gülriz Ersöz, 27 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Böl. Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. M. Cenk Akbostancı, 27 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Böl. Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Uzman Ayşe Boyvat, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Böl. Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. S. Deniz Kumbasar, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Böl. Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Durmuş Eralp Tutar, 27 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Böl. Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Hasan Sadi Güleç, 27 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Böl. Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan Uzman Fatih Sinan Ertaş, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bil. Böl. Nöroşirurji Anabilim Dalı'ndan Öğr. Gör. Ali Savaş, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Böl. ‚ocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Mehmet Ertem, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Böl. ‚ocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Uzman Nurdan Taçyıldız, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Böl. Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan Uzman irem Dinçer, 13 Mart 2001 tarihinde Yrd. Doç. kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Böl. Fizyopatoloji Bilim Dalı'ndan Öğr. Gör. Pelin Arıbal Kocatürk, 19 Mart 2001 tarihinde Yrd. Doç. kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Böl. Nükleer Tıp Anabilim Dalı'ndan Uzman N. Özlem Küçük, 15 Mart 2001 tarihinde Yrd. Doç. kadrosuna atandı.

Tıp Fakültesi Hastaneler Baş Müdürlüğü'nden Başhemşire Canan ünlü Sürmeli, 12 Mart 2001 tarihinde ‚ankırı Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrosuna atandı.

Meltem Koloğlu, 21 Mart 2001 tarihinde Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bil. Böl. ‚ocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Uzman kadrosuna atandı.

Veteriner Fakültesi Zootekni Hay. Bes. Böl. Hayvan Besleme Bilim Dalı'ndan Doç. Gültekin Yıldız, 20 Mart 2001 tarihinde Profesör kadrosuna atandı.

Veteriner Fakültesi Zootekni Hay. Bes. Böl. Hayvancılık işletme Ekonomisi Anabilim Dalı'ndan Araş. Gör. Cengiz Yalçın, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Veteriner Fakültesi Zootekni Hay. Bes. Böl. Yem Hijyeni ve Teknolojisi Bilim Dalı'ndan Uzman Adnan Şehu, 20 Mart 2001 tarihinde Doçent kadrosuna atandı.

Veteriner Fakültesi Vet. Hek. Temel Bil. Böl. Fizyoloji Anabilim Dalı'ndan Araş. Gör. Meltem Şireli, 27 Mart 2001 tarihinde Yrd. Doç. kadrosuna atandı.

Fulya Özdil, 13 Mart 2001 tarihinde Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Eda Çiğdem, 13 Mart 2001 tarihinde Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Nur Arpacıoğlu, 13 Mart 2001 tarihinde Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

Aslı Ayar, 15 Mart 2001 tarihinde Ev Ekonomisi Yüksekokulu Beslenme Anabilim Dalı Araş. Gör. kadrosuna atandı.

ilkay Özeroğlu, 19 Mart 2001 tarihinde ‚ankırı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrosuna atandı.
Tolga Şenkaya, 21 Mart 2001 tarihinde Rektörlük Okutman kadrosuna atandı.

 

© Ankara Üniversitesi.  [ ]