ANKÜSEM'de Kamulaştırma, Değerleme ve Bilirkişilik Sertifikalı Temel Eğitim Programı
(06-01-2005)

Merkezimizde, kamulaştırma sorunuyla sık sık karşılaşan kamu kuruluşları çalışanlarına yönelik “Kamulaştırma, Değerleme ve Bilirkişilik Sertifikalı Temel Eğitim Programı” Merkezimiz müdürü Prof.Dr.Nejla TURAL, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr.Ayhan TUFAN ve eğitim programımızın koordinatörü Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ eğitimle ilgili görüşlerini ilettikleri 3 Ocak 2005 günü yapılan açılış töreniyle başladı. Törende, Merkezimiz müdürü Prof.Dr.Nejla TURAL, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr.Ayhan TUFAN ve eğitim programımızın koordinatörü Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ eğitimle ilgili görüşlerini ilettiler. 03 Ocak – 14 Ocak 2005 tarihleri arasında düzenlenen “Kamulaştırma, Değerleme ve Bilirkişilik Sertifikalı Temel Eğitim Programı” na BOTAŞ, Türkiye Kömür İşletmeleri, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Devlet Demiryolları çalışanlarının katılacağı ve toplam 12 gün, 84 saat sürecek olan eğitim programı Merkezimiz dersliklerinde gerçekleşmektedir. Programda Üniversitemiz Ziraat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi,İletişim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyeleri ile Üniversite dışından alanlarında uzman öğretim elemanları görev almaktadır.

Eğitimde Yer Alan Konular :
• Kırsal ve Kentsel Gayrimenkul Piyasası ve Özellikleri
• Ekonomide Değer Kavramı ve Değerin Oluşumu
• Türkiye’de Kamulaştırma, Değerleme ve: Bilirkişilik Kavramsal Çerçeve, Yasal Boyut ve Deneyimler
• Taşınmaz Mal Değerlemesi : Amaçları ve Değerleme Yöntemleri
• Değerleme Yönünden Arsa Arazi Ayırımı : Kriterler ve Uygulama
• Pazar Değeri Yöntemine Göre Değer Takdiri ve Uygulamaları
• Kapitalizasyon Teorisi ve Değerleme (Finans Matematiği)
• Gelir (Gelirlerin Kapitilizasyonu )Yönetimi :Teorik Esaslar
• Gelir (Gelirlerin Kapitilizasyonu )Yönetimi Gelir Analizleri
• Gelir (Gelirlerin Kapitilizasyonu )Yönetimi : Kapitilizasyon Oranının Tespiti
• Gelir Yöntemi Uygulamaları :Tarla Arazilerinde Gelir, Maliyet ve Değer Analizleri
• Gelir Yöntemi Uygulamaları :Meyve Bahçeleri ve Bağ Arazilerinde: Gelir, Maliyet ve Değer Analizleri
• Gelir Yöntemi Uygulamaları :Yem Bitkileri ve Çayır Arazilerinde: Gelir, Maliyet ve Değer Analizleri
• Gelir Yöntemi Uygulamaları : Meyvesi Ağaçlıklarda Maliyet, Gelir ve Değer Analizleri
• Farklı Gelişme Dönemlerindeki Ürün ve Ağaçlar ile Varlık Bedellerinin Takdiri (Arazi Boşaltma)
• Kamulaştırmanın Kavramasal Gelişimi ve Değişim: Kamulaştırma ve Değerleme Yöntemlerindeki Değişim
• Kamulaştırma Hazırlık İşlemleri ve İdarelerin Sorumlulukları (Kıymet Takdiri ve Uzlaşma Komisyonları ve İşlevleri)
• Tam ve Kısmen Kamulaştırma Bedellerinin Takdiri
• Tam ve Kısmen Kamulaştırma Bedellerinin Takdiri (Artakalan kısımda değer değişikliği ve artakalan kısmın kamulaştırılması
• Yapılar ve Arızi Tarımsal Yapılara Değer Takdiri
• Acele Kamulaştırma ve Yeniden İskan Sürecinde Değerleme
• İrtifak Hakkı Tesisi ve İrtifak Karşılıklarının Hesaplanması
• Geçici İşgal Tazminatları (Arazi,Taş,Kum Ocakları) ve Kira Bedellerinin Tespiti
• Bilirkişi Raporlarının Denetimi ve Raporlara İtirazın Esasları
• Maliyet Yönetimine Göre Değer Takdiri ve Uygulamaları
• Değerleme İçin Veri Toplama Teknikleri ve Kullanımı
• Bilirkişilik Mevzuatı
• Örgütsel Etkililik ve Personel Yönetimi
• İş ve Mesleği Etiği ve Kamulaştırma, Değer Takdiri ve Bilirkişilik İlişkileri
• Etkili İletişim (Beden Dili)
• Değerleme İçin Arazi ve Veri Toplama Çalışması Örnek Olay
• Toplanan Verilerin Analizi ,Raporlanması ve Sunuş Teknikleri
• Kamulaştırma ve Halkla İlişkiler
• Kamulaştırma ve Taşınmaz Mal Hukuku
 

© 2005 Ankara Üniversitesi  [ ]