08 / 05 / 2007 Yönetim Kurulu Kararı
(30-05-2007)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİKarar Tarihi:
08/05/2007

Toplantı Sayısı:
772

Karar Sayısı:
1461014610-
Çevre ve Orman Bakanlığınca 6 Temmuz 2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca “Ankara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu”nun aşağıda adları yazılı üyelerden oluşturulmasının Rektörlük Makamına önerilmesine karar verildi.ADI SOYADI -> BİRİMİ
Prof.Dr.Eyüp Sabri AKARSU -> Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Prof.Dr.Hakan YARDIMCI -> Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr.A.Tanju ÖZÇELİKAY -> Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr.Cahit ÜÇOK -> Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Doç.Dr.Selçuk N.HAZİNEDAROĞLU -> Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doç.Dr.Meltem KOLOĞLU -> Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç.Dr.Ömer BEŞALTI -> Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr.R.Tamay BAŞAĞAÇ GÜL -> Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı

Vet.Hek.Atilla İŞGÖREN -> Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Laboratuvarı Vet.Hek.Hüseyin DEDE -> Veteriner Hekimler Derneği

Vet.Hek.Akife KAYA -> Serbest

 

© 2007 Ankara Üniversitesi  [ ]